T 06-10998542

E fabiola@psychotherapie-deventer.nl

E fjaa.schurmans@zorgmail.nl (voor verwijzer)

Adres: Diepenveenseweg 22, 7413 AP DEVENTER

 

 

Wachttijd:

Helaas is er op dit moment een wachtlijst van zeker 2 maanden. Nieuwe aanmeldingen worden wel in behandeling genomen maar op een wachtlijst geplaatst mits uw toestemming hiervoor. U wordt in de tussentijd op de hoogte gehouden van de vorderingen.


Bereikbaarheid:

De praktijk ligt op 1 minuut lopen vanaf station Deventer, achteruitgang rechts. Parkeren à €1,- bij de Beestenmarkt, 1 minuut lopen vanaf de praktijk.

Aanmelding via huisarts:

Aanmelding via huisarts: Na verwijzing door uw huisarts, (verwijsbrief via zorgmail: fjaa.schurmans@zorgmail.nl of 500082423@lifeline.nl) wordt u uitgenodigd voor een intake. Het intake-proces bestaat uit drie gesprekscontacten: een kennismaking, een tweede gesprek en het indicatie gesprek (zie diagnostiek)

Rechten en plichten

Dossiervorming: De beroepscode schrijft voor een dossier bij te houden (EPD) over het verloop van uw behandeling. U mag uw dossier inzien en in overleg printen. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. U heeft het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De beroepscode schrijft voor uw dossier tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten te bewaren.

Klachtenregeling: Tevredenheid over uw behandeling is erg belangrijk en draagt bij aan een voorspoedig herstel. Toch kan het gebeuren dat het niet klikt of dat er een andere reden is voor onvrede. Regelgeving zoals vastgelegd in de beroepscode van het NIP en de beroepscode voor psychotherapeuten wordt aangehouden. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop, naast een voortdurende verbetering als professional. Feedback en/of kritiek wordt serieus genomen. Klachten of verbeterpunten kan u liefst meteen met me delen. Dit is de meest directe lijn om veranderingen aan te brengen en te voorkomen dat problemen voortduren en een hindernis vormen op het pad naar herstel. Indien wij er samen niet uitkomen, dan is bemiddeling via mijn beroepsvereniging de LVVP of het NIP een mogelijkheid. Indien u in de veronderstelling bent dat ik als behandelaar ernstig tekort geschoten ben, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP of het NIP benaderen. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtencommissie in behandeling genomen en getoetst aan de beroepscode van de N.V.P. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

Langdurige afwezigheid
Bij een langdurige periode van afwezigheid (meer dan een maand) kunt u desgewenst terecht bij een betrouwbare collega-psycholoog:
-Drs. P. de Jong, GZ-psycholoog
T: 0570-853472 of M: info@mercuriuspsychologie.nl
-Drs. R. Plomp, GZ-psycholoog
T: 06-5095 6396 of M: praktijkadisa@gmail.com