Na uw aanmelding start een intake-proces bestaande uit drie gesprekscontacten van elk 50 minuten: een kennismaking, een tweede gesprek en het indicatiegesprek:
- kennismaking: na het invullen van uw gegevens in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) wordt uw hulpvraag verhelderd. Er wordt een hypothese gemaakt over wat er mogelijk met u aan de hand is en een voorlopige diagnose gesteld. Vervolgens krijgt u uitleg over wat u kunt verwachten van uw behandeling.

- tweede gesprek: verdieping van het eerste gesprek waarbij we de klachten en hun ontstaansgeschiedenis nader onderzoeken.
- indicatiegesprek: u krijgt uitleg over het behandelaanbod:
Middels een behandelovereenkomst krijgt u uitleg over uw rechten en plichten gedurende uw behandeling en de regelingen bij langdurige afwezigheid. In uw behandelplan staan op basis van een eerste diagnose uw behandeldoelen en de aard van het behandelaanbod. De basis voor uw behandeling is hiermee gelegd. Mogelijk wordt nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek gedaan om een definitieve diagnose te kunnen stellen.
Afhankelijk van de vraag zullen voor nader onderzoek vervolgafspraken worden ingepland (deze kunnen langer duren dan een uur). Bij psychodiagnostisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van psychologische vragenlijsten, gestructureerde interviews, neuropsychologische screening, intelligentietest en diagnostische gesprekken. De diagnostiekfase wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waarin de bevindingen en een plan van aanpak worden besproken. Desgewenst ontvangt u hiervan het psychodiagnostisch verslag.

Een diagnose is een momentopname. De klachten waar u hulp voor zoekt, krijgen een naam. De diagnose is bepalend voor de aard van uw behandeling, het is uitdrukkelijk niet een levenslang etiket. Ook langer durende problematiek kan uiteindelijk overgaan, of u leert er goed mee om te gaan door bijvoorbeeld een accepterende houding aan te nemen. Om het effect van uw behandeling goed te kunnen beoordelen en met het oog op eventuele bijsturing van de behandelmethoden en/of verbetering worden (digitaal) vragenlijsten afgenomen naast ROM-metingen (Routine Outcome Monitoring).