Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. 
Contractvrij: Deze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Het belangrijkste voordeel hiervan voor u is dat u nooit ten gevolge van een “omzetplafond” buiten gesloten wordt van zorg wanneer u graag bij deze praktijk terecht wil. Het grootste deel van uw behandeling wordt wel vergoed afhankelijk van uw zorgpolis (vraag voorafgaande aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft):
-Zuivere restitutiepolis: U heeft recht op 100% vergoeding van de door u gemaakte kosten voor psychotherapie als u een zuivere restitutiepolis heeft. U heeft dan ook vrije zorg keuze. Let op: sommige verzekeraars verkopen wel een restitutiepolis maar vergoeden dan toch niet het gehele bedrag. Vraag dus of het een zuivere restitutiepolis betreft of niet. 
-Natura Polis: Bij een naturapolis is de vergoeding gemiddeld 75%. Om bij de eindfactuur niet vervelend verrast te worden, is het advies per consult een door u te bepalen bedrag (bv. €30,-) op zij te zetten.
Onverzekerde zorg: De kosten zijn € 100 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Zelfbetalers: Mensen die buiten een verwijzing van de huisarts om hulp zoeken bij deze praktijk betalen zelf de genoten psychologische hulp. De kosten hiervan zijn € 100 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen betaalt u zelf en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
No-show tarief: Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien men zich niet tenminste 24 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon of e-mailbericht. Deze kosten bedragen € 85,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.
Info: www.nza.nl of www.eiswijzer.nl of www.zorgvoorkwaliteit.nu of www.lvvp.info en www.dezorgnota.nl