Dev 2

Telefoon:
06-10998542

Email:
fabiola@psychotherapie-deventer.nl

Adres:
Diepenveenseweg 22
7413 AP DEVENTER

 

 

Wachttijd:

Op dit moment is er een beperkte mogelijkheid u bij deze praktijk aan te melden. Let op: deze praktijk werkt contract-vrij. Lees meer hierover onder “vergoeding”.


Bereikbaarheid:

De praktijk ligt op 1 minuut lopen vanaf station Deventer, achteruitgang rechts. Parkeren à €1,- bij de Beestenmarkt, 1 minuut lopen vanaf de praktijk.

Aanmelding via huisarts:

Na verwijzing door uw huisarts, (verwijsbrief via zorgmail: fjaa.schurmans@zorgmail.nl of 500082423@lifeline.nl) wordt u uitgenodigd voor een intake. Het intake-proces bestaat uit drie gesprekscontacten: een kennismaking, een tweede gesprek en het indicatie gesprek (zie diagnostiek).

Persoonlijke aanmelding:

 

Direct hulp bij een psychische crisis

Een psychische crisis is een (meestal acute) psychische noodsituatie. De gewone hulp en/of middelen om rust te brengen, helpen niet meer. Direct hulp nodig?
-Bel uw huisarts of diens vervanger. Deze kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.
-De Luisterlijn (088 0767 000): dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
-113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.
-In een noodgeval belt u 112.

Visie en missie:

Mijn motto is ‘blijf trouw aan jezelf en maak jezelf vrij van patronen die je verhinderen om gelukkig in het leven te staan’. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die dicht bij zichzelf staat positieve invloed krijgt op zijn of haar eigen leven en uiteindelijk ook op dat van anderen. Ik weet uit ervaring dat mensen met mijn hulp belangrijke stappen in hun leven kunnen zetten. Dat zij uiteindelijk in staat zijn om het leven te leiden dat ze graag willen leven: in verbinding met hoofd en hart; in contact met hun lichaam, hun omgeving en met de wereld. Hierin zijn liefde en compassie noodzakelijke voorwaarden.

Rechten en plichten

Dossiervorming: De beroepscode schrijft voor een dossier bij te houden (EPD) over het verloop van uw behandeling. U mag uw dossier inzien en in overleg printen. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. U heeft het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De beroepscode schrijft voor uw dossier tot twintig jaar nadat de therapie is afgesloten te bewaren.

Klachtenregeling: Tevredenheid over uw behandeling is erg belangrijk en draagt bij aan een voorspoedig herstel. Toch kan het gebeuren dat het niet klikt of dat er een andere reden is voor onvrede. Regelgeving zoals vastgelegd in de beroepscode van het NIP en de beroepscode voor psychotherapeuten wordt aangehouden. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop, naast een voortdurende verbetering als professional. Feedback en/of kritiek wordt serieus genomen. Klachten of verbeterpunten kan u liefst meteen met me delen. Dit is de meest directe lijn om veranderingen aan te brengen en te voorkomen dat problemen voortduren en een hindernis vormen op het pad naar herstel. Indien wij er samen niet uitkomen, dan is bemiddeling via mijn beroepsvereniging de LVVP of het NIP een mogelijkheid. Indien u in de veronderstelling bent dat ik als behandelaar ernstig tekort geschoten ben, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP of het NIP benaderen. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtencommissie in behandeling genomen en getoetst aan de beroepscode van de N.V.P. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.
Hierbij de link naar de LVVP bij ontevredenheid:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Langdurige afwezigheid:
Bij een langdurige periode van afwezigheid (meer dan een maand) kunt u desgewenst terecht bij een betrouwbare collega-psycholoog:
-Drs. P. de Jong, GZ-psycholoog
T: 0570-853472 of M: info@mercuriuspsychologie.nl
-Drs. R. Plomp, GZ-psycholoog
T: 06-5095 6396 of M: praktijkadisa@gmail.com