Dev 2

Je kan bij deze praktijk terecht met de volgende klachten:

Je voelt je vaak somber, lusteloos en depressief

Je hebt last van angsten en paniekaanvallen

Je bent voortdurend gestrest en gespannen

Je moet voortdurend zaken checken om een gevoel van controle te behouden

Je zit vast in niet helpende patronen die je verhinderen voluit te leven

Je ziet de zin van het leven niet meer zitten, je voelt je leeg

Je bent extra gevoelig voor allerlei prikkels als geluiden, licht, geuren

Je focus ligt steeds bij de ander en daardoor ben je jezelf een beetje kwijtgeraakt

Je werk geeft je geen energie meer, het leven lijkt langzamerhand op een sleur

Je hebt ingrijpende ervaringen meegemaakt en die beheersen je dagelijkse leven

Je voelt je onzeker, weinig zelfvertrouwen of een negatieve kijk op jezelf


Na uw aanmelding start een intake-proces bestaande uit drie gesprekscontacten van elk 50 minuten:
1. kennismaking: na het invullen van uw gegevens in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) wordt uw hulpvraag verhelderd. Er wordt een hypothese gemaakt over wat er mogelijk met u aan de hand is en een voorlopige diagnose gesteld. Vervolgens krijgt u uitleg over wat u kunt verwachten van uw behandeling. 2. tweede intakegesprek: verdieping van het eerste gesprek waarbij we de klachten en hun ontstaansgeschiedenis nader onderzoeken.
3. indicatiegesprek: u krijgt uitleg over het behandelaanbod:
Middels een behandelovereenkomst krijgt u uitleg over uw rechten en plichten gedurende uw behandeling en de regelingen bij langdurige afwezigheid. In uw behandelplan staan op basis van een eerste diagnose uw behandeldoelen en de aard van het behandelaanbod. De basis voor uw behandeling is hiermee gelegd. Mogelijk wordt nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek gedaan om een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Afhankelijk van de vraag zullen voor nader onderzoek vervolgafspraken worden ingepland (deze kunnen langer duren dan een uur). Bij psychodiagnostisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van psychologische vragenlijsten, gestructureerde interviews, neuropsychologische screening, intelligentietest en diagnostische gesprekken. De diagnostiekfase wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waarin de bevindingen en een plan van aanpak worden besproken. Desgewenst ontvangt u hiervan het psychodiagnostisch verslag.

Een diagnose is een momentopname. De klachten waar u hulp voor zoekt, krijgen een naam. De diagnose is bepalend voor de aard van uw behandeling, het is uitdrukkelijk niet een levenslang etiket. Ook langer durende problematiek kan uiteindelijk overgaan, of u leert er goed mee om te gaan door bijvoorbeeld een accepterende houding aan te nemen. Om het effect van uw behandeling goed te kunnen beoordelen en met het oog op eventuele bijsturing van de behandelmethoden en/of verbetering worden (digitaal) vragenlijsten afgenomen naast ROM-metingen (Routine Outcome Monitoring).