Dev 2

Je kan bij deze praktijk terecht met de volgende klachten:

Somberheid, lusteloosheid en depressiviteit

angsten en paniekaanvallen

voortdurende stress, gespannenheid of burn-out

dwangmatige klachten

vastzitten aan niet helpende patronen die je verhinderen voluit te leven

de zin van het leven niet meer zien zitten, je leeg voelen, nutteloos

extra gevoelig zijn voor allerlei prikkels als geluiden, licht, geuren, drukte

Je focus teveel bij de ander leggen waardoor je jezelf een beetje bent

Je voelt je onzeker, weinig zelfvertrouwen hebben of een negatieve kijk op jezelf

Je hebt ingrijpende ervaringen meegemaakt en die beheersen je dagelijkse leven


Na uw aanmelding start een intake-proces bestaande uit drie gesprekscontacten van elk 50 minuten:
1. kennismaking: na het invullen van uw gegevens in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) wordt uw hulpvraag verhelderd. Er wordt een hypothese gemaakt over wat er mogelijk met u aan de hand is en een voorlopige diagnose gesteld. Vervolgens krijgt u uitleg over wat u kunt verwachten van uw behandeling. 2. tweede intakegesprek: verdieping van het eerste gesprek waarbij we de klachten en hun ontstaansgeschiedenis nader onderzoeken.
3. indicatiegesprek: u krijgt uitleg over het behandelaanbod:
Middels een behandelovereenkomst krijgt u uitleg over uw rechten en plichten gedurende uw behandeling en de regelingen bij langdurige afwezigheid. In uw behandelplan staan op basis van een eerste diagnose uw behandeldoelen en de aard van het behandelaanbod. De basis voor uw behandeling is hiermee gelegd. Mogelijk wordt nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek gedaan om een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Afhankelijk van de vraag zullen voor nader onderzoek vervolgafspraken worden ingepland (deze kunnen langer duren dan een uur). Bij psychodiagnostisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van psychologische vragenlijsten, gestructureerde interviews, neuropsychologische screening, intelligentietest en diagnostische gesprekken. De diagnostiekfase wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waarin de bevindingen en een plan van aanpak worden besproken. Desgewenst ontvangt u hiervan het psychodiagnostisch verslag.

Een diagnose is een momentopname. De klachten waar u hulp voor zoekt, krijgen een naam. De diagnose is bepalend voor de aard van uw behandeling, het is uitdrukkelijk niet een levenslang etiket. Ook langer durende problematiek kan uiteindelijk overgaan, of u leert er goed mee om te gaan door bijvoorbeeld een accepterende houding aan te nemen. Om het effect van uw behandeling goed te kunnen beoordelen en met het oog op eventuele bijsturing van de behandelmethoden en/of verbetering worden (digitaal) vragenlijsten afgenomen naast ROM-metingen (Routine Outcome Monitoring).