Dev 2

 

Het is mogelijk om bij Fabiola Schurmans supervisie te volgen. Ik ben erkend supervisor VGCt en heb meerdere N=1 studies met succes gesuperviseerd.

Deze praktijk geeft ook mogelijkheid om in het kader van de BIG-opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog supervisie te volgen.

De supervisie is gericht op zowel methodische- als op persoonlijke doelstellingen:
-Bij methodische doelstellingen staat de inhoud van het vak centraal. Denk hierbij aan psychodiagnostiek, behandelproces, vaardigheden, interventies, methodieken en theoretische stromingen.
-Bij persoonlijke doelstellingen gaat het om je professionele attitude, zoals je belevingen, gewaarwordingen, eigen overwegingen, persoonlijke stijl, je sterke kanten en valkuilen als behandelaar.

Een veilige sfeer en een goede werkrelatie vormen een belangrijke voorwaarde voor een constructieve samenwerking en voor het ontstaan van ruimte binnen de supervisierelatie om te kunnen exploreren en reflecteren. Ik hecht er dan ook veel belang aan dat je ervaart dat, vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid, verschillen (werkinhoudelijk en persoonlijk) bespreekbaar zijn en naast elkaar kunnen bestaan.

Voor 2022 is het tarief voor supervisie in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog dan wel Klinisch Psycholoog als volgt vastgesteld: Supervisiesessie 50 minuten: €115,-. Dit tarief is incl. indirecte tijd (voorbereiding, procesbewaking ook van leerdoelen, schriftelijke evaluaties).  

Meditaties kunnen deel uitmaken van de supervisie. Hierdoor kunnen inzichten doordringen op een dieper niveau van je bewustzijn. Het effect hiervan is dat ongewenste conditioneringen of patronen uiteindelijk ruimte kunnen maken voor een manier van leven zoals je vanuit je hart wenst te leven.