Dev 2

 

a Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet.

 
Contracten en vergoeding

Diagnostiek en behandeling zijn bij deze praktijk opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en worden volledig vergoed, nadat het bedrag van het verplichte eigen risico (€385,-) is bereikt.

Deze praktijk werkt contract-vrij

Er zijn dus geen contracten met een zorgverzekeraar. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat u nooit ten gevolge van een “omzetplafond” buitengesloten wordt van zorg wanneer u graag bij deze praktijk terecht wil. Let wel: het grootste deel van uw behandeling wordt wel vergoed afhankelijk van uw zorgpolis. Vraag voorafgaande aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft.
Elke maand krijgt u een factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar. Deze factuur betaalt u eerst zelf en uw zorgverzekeraar keert de factuur uit aan u. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw polis en varieert meestal tussen de 55% en 75% bij een naturapolis en soms 100% bij een restitutiepolis.
Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar wat u precies vergoed krijgt en of er aanvullende voorwaarden zijn voor een behandeling bij contractvrije zorg. Meer informatie hierover:
https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolis
Gemakshalve een overzicht van drie polissen die 100% van het NZA-tarief vergoeden in 2024, te weten:
Aevitae (Eucare) Vrije keuze
ASR Eigen keuze
Menzis Basis Vrij
ASR en Menzis stellen geen noemenswaardige beperkende voorwaarden aan de niet-gecontracteerde GGZ. Voor Aevitae geldt dat zij een machtiging eisen voor verschillende diagnoses.

Tarieven en annulering
- Deze praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een overzicht van de NZA-tarieven voor de verschillende prestaties vindt u bij www.nza.nl:
Voor 60 min. diagnostiek (prestatiecode CO0538) is het tarief €242,66
Voor 60 min. behandeling (prestatiecode CO0603) is het tarief €212,00
Voor 30 min. groepstherapie (prestatiecode CO003) is het tarief €73,55

- Als u een afspraak wil verplaatsen of afzeggen, dient u dit binnen 24 uur vr de afspraak te doen. Wanneer u korter dan 24 uur van tevoren afzegt of niet komt opdagen, ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Dat kost u dan €85,- wat u niet kan declareren.

- Niet verzekerde zorg: een aantal ziektebeelden/klachten valt wettelijk niet onder de ziektekostenverzekering: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, partner relatietherapie, levensfaseproblematiek en preventieve zorg. De kosten hiervoor dient u zelf te betalen.

- Bij arbeid gerelateerde problemen, loopt de facturering via uw werkgever.

- Wenst u uw behandeling zelf te betalen dan is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven van toepassing.

Aanvullende informatie kan u vinden bij:
www.nza.nl of www.eiswijzer.nl of www.lvvp.info en www.dezorgnota.nl