Dev 2

 

a Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet.

 
-Contractvrij: Deze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Het belangrijkste voordeel hiervan voor u is dat u nooit ten gevolge van een “omzetplafond” buiten gesloten wordt van zorg wanneer u graag bij deze praktijk terecht wil. Het grootste deel van uw behandeling wordt wel vergoed afhankelijk van uw zorgpolis (vraag voorafgaande aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft):

-Zuivere restitutiepolis: U heeft recht op 100% vergoeding van de door u gemaakte kosten voor psychotherapie als u een zuivere restitutiepolis heeft. U heeft dan ook vrije zorg keuze. Let op: sommige verzekeraars verkopen wel een restitutiepolis maar vergoeden dan toch niet het gehele bedrag. Vraag dus of het een zuivere restitutiepolis betreft of niet. 

-Natura Polis: Bij een naturapolis is de vergoeding gemiddeld 75%. Om bij de eindfactuur niet vervelend verrast te worden, is het advies per consult een door u te bepalen bedrag (bv. €30,-) op zij te zetten.
Onverzekerde zorg: De kosten zijn € 100 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Zelfbetalers: Mensen die buiten een verwijzing van de huisarts om hulp zoeken bij deze praktijk betalen zelf de genoten psychologische hulp. De kosten hiervan zijn € 100 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen betaalt u zelf en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

-Zorg Prestatie Model (ZPM): Vanaf 2022 wordt de gehele GGZ bekostigd via het Zorg Prestatie Model (ZPM). De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk: – consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt; – consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken; – intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega; – reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen; – groepsconsulten: als u groepstherapie doet. Een overzicht van de NZA-tarieven voor de verschillende prestaties vindt u bij www.nza.nl .

-Niet verzekerde zorg: Een aantal ziektebeelden/klachten valt wettelijk niet onder de ziektekostenverzekering. Denkt u hierbij aan o.a. aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, partner relatietherapie, levensfaseproblematiek en preventieve zorg. De kosten hiervoor dient u dus zelf te betalen. Deze praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld bedraagt € 120,99 voor een gesprek van 45 minuten in 2022.

Soms kunnen cliŽnten de betaling van hun behandeling, zoals in geval van arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Daarnaast kiezen cliŽnten er om uiteenlopende redenen regelmatig voor om een behandeling zelf te betalen. In deze gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ van toepassing.

-No-show tarief: Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien men zich niet tenminste 24 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon of e-mailbericht. Deze kosten bedragen €85,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

www.nza.nl of www.eiswijzer.nl of www.zorgvoorkwaliteit.nu of www.lvvp.info en www.dezorgnota.nl